Inter Art Camp แคมป์เรียนร้อง เต้น การแสดง ศิลปะ กับทีมครู Grammy

เรียนร้องเพลง เต้น การแสดง และศิลปะ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง รวมถึงการฝึกบุคคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เพื่อให้น้องๆมีกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความสนุกสนาน ไปกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

รายละเอียด

รับสมัครอายุ 5-7 ปี และ 8ปีขึ้นไป  l  เรียนกลุ่มละ 5-6 คน

วันเวลาเรียน 5 วัน  จันทร์-ศุกร์

เรียนการร้องเพลง 10.00-11.00 เรียนเต้น 11.00-12.00 เรียนการแสดง 13.00-14.00 เรียนศิลปะ 14.00-15.00

วันศุกร์ การแสดงปิดแคมป์ เวลา 16.00

ราคา 9,900บาท/คน (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

 

เปิดแคมป์ 7 สัปดาห์

– 22 พ.ค-26 พ.ค         – 29 พ.ค-2 มิ.ย

– 5 มิ.ย-9 มิ.ย              – 12 มิ.ย-16 มิ.ย

– 19 มิ.ย-23 มิ.ย         – 26 มิ.ย-30 มิ.ย

– 3 ก.ค-7 ก.ค             – 17ก.ค-21 ก.ค

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

G Vocal Studio ชั้น4 อาคาร GMM Grammy (อโศก)

โทร. 02-6699988, 02-6698827

1 Comments

  1. Possibly the best music video ever created. Katy Perry is one of the most talented of her generation. Absolutely beautiful in every way. Smart, humorous, gorgeous, sexy beyond belief, great voice, writer. She’s got it all and I hope she lives well into the 22nd Century. Keep the hits coming!

Comments are closed.