ครูอู๋ อดิศัย เอื้อโภไคยกุล

ครูอู๋ อดิศัย เอื้อโภไคยกุล
Voice
ประวัติการศึกษา
อบรมหลักสูตรเทคนิคการขับร้องและการสอนร้องเพลงของโรงเรียนดนตรีมีฟ้าโดย Tim Johnson
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียนขับร้องกับอาจารย์จิระชัย กุลละวณิชย์ อาจารย์ของศิปปินมากมาย เช่น เจนนิเฟอร์ คิม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน และนักร้อง KPN และ Nisson Award มากมาย

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • อาจารย์สอนขับร้องโรงเรียนดนตรีมีฟ้า 5 ปี
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาขับร้องสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio by GMM Grammy

ผลงาน

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –ปีที่ 6
 • ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ การประกวดรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ร้องเส้นเสียงล้านดวงใจ เทิดไท้ องราชัน
 • ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศศาลาเฉลิมกรุงการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสืบสานตำนานเพลงครั้งที่ 9
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KU Band)
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องที่มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างกับสังคมจากสมเด็จพระสังฆราช
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องให้เข้าร่วมร้องเพลงในคลื่นวิทยุ อส. (คลื่นวิทยุที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ก่อตั้ง และทรงบรรเลงขับกล่อมประชาชน ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องอัดเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนไทยสืบสานเพลงลูกกรุง
 • ได้ร่วมร้องเพลงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี