ครูกิ๊ฟ กันตินันท์ กีรติเจริญนันท์

ครูกิ๊ฟ กันตินันท์ กีรติเจริญนันท์
Voice
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร๐ LLCM London College of Music & Media In singing

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นักร้องคลาสสิค โอเปร่า ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2003
 • ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ Tomb Raider เพลง Extreme    กับค่าย Sony Black Sheep Thailand
  ร้องเพลงเปิดงานให้กับงานต่างๆหลายงาน เช่น งานครบรอบของเซ็นทรัลชิดลม งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ เช่น   Power buy Cannon , Volvo , ซิตร้าบิวตี้โลชั่น , AIA , Samsung , Nokia , Banyan tree Hotel    Phuket ฯลฯ
 • ร้องเพลงประกอบโฆษณาต่างๆ ร้องคอรัส ( คาสาป opera กับวง zeal )
 • ได้รับเชิญไปโชว์ความสามารถตามรายการต่างๆ เช่น รายการ เกมพันหน้า , ตี10 ( ได้ที่ 1 ดันดารา )
 • Semi final Thailand’s got talent 15/5/2011
 • Semi final Thailand’s got talent ซีซั่น 2 กับวง Thirty Plus
 • อาจารย์สอนร้องเพลงที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้าสาขาใหญ่
 • ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สอนวิชาขับร้องสากล ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • สอนที่โรงเรียน SPAS และโรงเรียน opus one และโรงเรียนดุจดุริยะ และ Anglo Singapore international   school