ครูก๊อ ศุภรัตน์ มงคลเกษม

ครูก๊อ ศุภรัตน์ มงคลเกษม
Voice
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ภาควิชาดุริยศิลป์ เอกขับร้อง มหาวิทยาลัยพายัพ๐ อบรมการสอนและการใช้เสียงโดย Tim Johnson๐ อบรมการสอนและการใช้เสียงกับ ครูกบ เสาวนิตย์ นวพันธ์๐ อบรมการสอนดนตรีเด็กเล็กในหลักสูตร Littel Mozart

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

  • อาจารย์ประจำสอนวิชาขับร้องสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio โดย GMM Grammy ครูสอนโครงการ After School วิชาขับร้อง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ แผนกประถม๐ อาจารย์ประจำวิทยาลัย Superstar Collage Of Asian หัวหน้าภาควิชาขับร้อง สอนวิชาขับร้อง เปียโน Basic Keyboard
  • อาจารย์ประจำสถาบัน Superstar Academy อาจารย์พิเศษวิชาขับร้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี๐ อาจารย์ประจำภาควิชาขับร้อง โครงการดนตรีสำหรับบุคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล๐ สถาบันดนตรีมีฟ้า๐ Voice Studio Music Vocal Coach การขับร้องในรายการ Superstar ที่สุดแห่งดาว Season II Vocal Coach การขับร้องในรายการ Thailand Most Famase ทางช่อง3 Vocal Coach และเป็น Commentator ในรายการ The Idol Project 1 ทางช่อง3 Vocal Coach ให้คณะหมอ พยาบาล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ