ครูจุ๋ย ชัชเวช สมทรัพย์

ครูจุ๋ย ชัชเวช สมทรัพย์
Voice
ประวัติการศึกษา สอบเทียบวัดระดับความรู้ทางดนตรีชั้นสูง วิชาขับร้องจาก Trinity College, London’s Advanced Level Graded Examination in Music Performance อบรมหลักสูตรเทคนิคการขับร้องและการสอนร้องเพลงของโรงเรียนดนตรีมีฟ้าโดย Tim Johnson ปริญญาตรีคณะศิลปะศาสตร์ เอก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาขับร้องสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio
 • อาจารย์สอนขับร้องโรงเรียนดนตรีมีฟ้า 5 ปี

ผลงาน

 • ระหว่างศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมวงนักร้องประสานเสียงต่างๆ เพื่อฝึกฝนการร้อง  อาทิ คณะนักร้องประสานเสียงกรุงเทพ (Bangkok Choral Society), วงประสานเสียง Bangkok Camerata , Bangkok Music Society , วงประสานเสียง AMA
 • ร้องคอรัสประจำให้คอนเสิร์ตของ A-Time Media  อาทิ 7 Divos , Kim Raider ,
 • Snow Kim , คอนเสิร์ต โก๊ะตี๋ Café On Stage, Devils VS Divas ,
 • Seefa On The Beach  etc.
 • ร้องคอรัสประจำให้คอนเสิร์ตคุณ กมลา สุโกศล แคลป
 • ร้องคอรัสให้อัลบั้มของ Basket Band และ เครสเชนโด
 • ร้องคอรัสอิสระให้คอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆ เช่น ปาน ธนพร แวกประยูร, ผุสชา,
 • เพลงแบบประภาส, คอนเสิร์ตอารมณ์ดี้, คอนเสิร์ตดี้บอย, คอนเสิร์ต Soul After 6 etc.
 • คอรัสให้รายการ Academy Fantasia Season1 – 3
 • คอรัสให้ Christ De Burge เมื่อครั้งมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทย
 • คอรัสให้ ละครเพลง เรื่องวิมานเมือง
 • เล่นละครและร้อง ใน ละครเพลงเรื่อง Joseph And The Technicolor Dreamcoal