ครูน้อง วิภาดา นิมบุญจาช

ครูน้อง วิภาดา นิมบุญจาช
Piano
ประวัติการศึกษา
 Associate in Recital in Solo Piano, Trinity College Londono Grade 5 with distinctions in Theory of music, Trinity College London


ประสบการณ์การสอน
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนเปียโนสถาบันพัฒนาศิลปิน  Grammy Vocal Studioo อาจารย์สอนเปียโนโรงเรียนดนตรีมีฟ้า ตั้งแต่ปี 2000-2010 o อาจารย์สอนเปียโนที่ Anuchid Music Studio ตั้งแต่ปี 1994-1998o ประสบการณ์การสอนเปียโนกว่า 19 ปี

ผลงาน
Piano accompaniment for cello, flutes, string chamber, singers, etc.o Piano soloist, Mozart’s Piano Concerto No. 21 in C Major with   Vajiravudh College Orchestra