“โอบ” โอบขวัญ The Voice Season5

           “บิว” เจตวัฒน์ La Banda Thailand

      “เบนซ์” กิตติภูมิ Hotwave Music Awards 2017

ริซ่า

 “ริซ่า” Lissa Wonson – Artist Training Project – Year2

มิว

 “มิว” MBO

แพรว

“แพรว” แพรวคณิต Grade 6 คะแนนอันดับ 2 Trinity Awards ประจำปี 2017

ไพลิน

                   “ไพลิน”  Artist Training Project – Year3