ครูนัน นันทพร วรรณาวาทย์

ครูนัน นันทพร วรรณาวาทย์
Piano
ประวัติการศึกษา o Master of Music degree in Music Theory and Piano Accompaniment from The University of Miami, Florida (USA)o ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ในสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกวิชาเปียโน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๐ ศึกษาวิชาเปียโนกับ Prof. Paul Posnak ที่ มหาวิทยาลัยไมอามีo ศึกษาวิชาเปียโนกับ อาจารย์สุดา พนมยงค์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยo เริ่มศึกษาวิชาเปียโนกับอาจารย์บุณชวน หงสไกร

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

o ปัจจุบันเป็น Head Teacher และ Piano Master Teacher สถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studioo อดีตอาจารย์สอนเปียโนที่ Allegro Studio ประเทศสหรัฐอเมริกาo เป็นผู้จัดทำหลักสูตรอบรมครูเปียโนของมีฟ้า สาขาสุขุมวิทo เป็นวิทยากร Workshop Piano ให้กับนักเรียน และ บุคคลทั่วไปo เป็นอาจารย์ประสานงานภาควิชาเปียโนที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้า ปี 2546-2548 o ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้า ปีพ.. 2548-2553

o Accompaniment ให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ๐ ผลงาน Accompaniment สำหรับ Musical เรื่อง Oliver and Scrooge ที่ ICS international school