Voice Program

หลักสูตร Grammy Vocal Studio เป็นหลักสูตรการเรียนร้องเพลงหลักของ GMM Grammy ที่ได้รับความไว้วางใจจากศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทย หลักสูตรนี้เน้นในเรื่องการสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเรื่องเทคนิคการใช้เสียงการแก้ปัญหาทางการร้องและการประยุกต์เทคนิคลงในเพลงได้อย่างถูกวิธีด้วยการวางแผนการสอนที่เฉพาะเจาะจงและตรงต่อจุดประสงค์ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุดไม่ว่าคุณจะร้องเพลงเพราะใจรักหรือเพื่อการประกวดและเตรียมความพร้อมออดิชั่น เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือร้องเพลงเพื่อออกงานต่างๆ

Grammy Vocal Studio เรามีคณาจารย์ผู้สอนระดับชั้นนำของประเทศที่มีทั้งประสบการณ์การสอนและการแสดงและผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพและระดับการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

Our vocal program focuses on developing one’s singing talent to its full potential. We personalized the lessons plan according to each students’ vocal problems and musical styles. With these specialized curriculums, we helped our students grow both technically and musically. This program is suitable for everyone from the professional level to beginners. We have a team of highly respected voice teachers with a wide variety of musical experiences to help guide you in your singing journey with us. Our teachers are trained and evaluated periodically to maintain high quality of teaching.

เกี่ยวกับเทคนิคการร้องเพลงของเราเทคนิคนี้จะฝึกให้ผู้ร้องมีเสียงที่ไพเราะและสามารถร้องเพลงได้ทั้งเสียงสูงและต่ำโดยที่เสียงจะมีความผสมผสาน (Mix) ในช่วงต่อของเสียง (Bridge)ไม่แตกออกจากกัน ฟังดูเป็นเสียงเดียวกัน เราเชื่อว่าถ้าผู้ร้องสามารถร้องได้โดยที่ไม่มีการแซกแทรงของอาการเกร็งกล้ามเนื้อจากภายนอกและการบีบตัวกล่องเสียงเข้ามาขัดขวางการสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติผู้ร้องจึงจะสามารถสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีที่สุด

About our singing technique We train our singers to be able to sing throughout their vocal range and maintain a beautiful sound. We believe that being a singer is like being an athlete that requires good vocal exercises to keep fit andget better. Each singer has different vocal problems that need to be addressed differently. Our singing techniques will allow the singers to produce an un-affected and natural tone that is unique in its own way.

หลักสูตรร้องเพลง

หลักสูตรวิชาขับร้องมี 8 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง หลักสูตรของเราเน้นให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคนิคการร้องเพลงและทักษะทางดนตรีของนักร้องไปควบคู่กันเกรด 1 – หลักสูตร 12 ชั่วโมงเกรด 2 – หลักสูตร 12 ชั่วโมงเกรด 3 – หลักสูตร 12 ชั่วโมงเกรด 4 – หลักสูตร 12 ชั่วโมงเกรด 5 – หลักสูตร 24 ชั่วโมงเกรด 6 – หลักสูตร 24 ชั่วโมงเกรด 7 – หลักสูตร 24 ชั่วโมงเกรด 8 – หลักสูตร 24 ชั่วโมงการประเมินผลจะทำไปเมื่อเรียนจบชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละเกรดนอกจากนี้เรายังส่งนักเรียนสอบของสถาบัน อื่นๆ เช่น Trinity College of Music และ Associated of The Royal Schools of Music อีกด้วย

Certificate Program

For our singing curriculum, we have 8 levels, starting from beginners, intermediate, and advanced. The curriculum is designed to progress students skills on both singing techniques and musicality.

Level 1 – 12 hours course Level 2 – 12 hours course Level 3 – 12 hours course Level 4 – 12 hours course Level 5 – 24 hours courseLevel 6 – 24 hours courseLevel 7 – 24 hours courseLevel 8 – 24 hours course

The evaluation will be conducted at the end of the last lesson of the course. For more information, please look at our vocal syllabus. And we also prepare our students for Trinity College of Music exam and The Royal Schools of Music (ABRSM) exam too.