บุกห้องเรียน #ArtistTrainingProject 2018 สาขาการแสดง│Grammy Vocal Studio