Dance Basic Step 2020 – 24Hrs. 11,900 บาท

Dance Group – เปิดรับสมัครแล้ว!!

💃🕺Basic Step (24Hrs.)

(Group Class ไม่เกิน 8 คน)

🌞สามารถนำท่าเต้นไป  Apply ปรับใช้กับเพลงต่างๆได้ตามต้องการ (ประยุกต์ท่าเต้นเอง)

🌞สามารถจับจังหวะเพลงต่างๆ  ให้เข้ากับ Step การเต้นที่แตกต่างกันได้

🌞ฝึกความจำและสมาธิอย่างมากในการแยกแยะจังหวะดนตรีกับท่าเต้น

🌞ฝึกความกล้าแสดงออก   และช่วยปรับบุคลิกภาพ

 

เรียนครั้งละ 2 ช.ม. จำนวน 12 ครั้ง  รวมเป็น 24 ช.ม.

(ระยะเวลาเรียน 3 เดือน)

ราคา 11,900 บาท

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์-7 มีนาคมนี้ (รับจำนวนจำกัด)

👶สำหรับน้องๆอายุ 8-12 ปี

⛔GROUP 1 – วันเสาร์ 9.30-11.30 น. – เริ่ม 7 มีนาคม 6 – เต็มแล้ว

GROUP 2 – วันอาทิตย์ 10.00-12.00 น. – เริ่ม 22 มีนาคม 63 – ใกล้เต็มแล้ว

⛔GROUP 3 – วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. – เริ่ม 8 มีนาคม 63 – เต็มแล้ว

 

👩สำหรับน้องๆอายุ 13-18 ปี

⛔GROUP 4 – วันอาทิตย์ 12.00-14.00 น. – เริ่ม 8 มีนาคม 63 – เต็มแล้ว

⛔GROUP 5 – วันอาทิตย์ 16.00-18.00 น. – เริ่ม 8 มีนาคม 63 – เต็มแล้ว

⛔GROUP 6 – วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. – เริ่ม 22 มีนาคม 63 (เพิ่มรอบ) – เต็มแล้ว

 

🌟รีบสมัครกันเข้ามานะคะ  รับจำนวนจำกัดกลุ่มละ 8 เท่านั้นค่ะ🌟

 

สำหรับน้องๆที่สนใจลงช่วงเวลาอื่น หรืออายุเกิน  สามารถกรอกรายละเอียดในนี้ได้นะคะ  http://bit.ly/inquiry-Academic

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-669-9988

FEATURE POST