Trinity Awards 2017 – Grammy Vocal Studio คว้า 6 รางวัล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Grammy Vocal Studio ที่ได้รับรางวัล Trinity Awards ประจำปี 2017 ซึ่งมอบให้แก่ผู้สอบที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับ 1-3 ของประเทศในแต่ละเกรด แต่ละเครื่องดนตรี น้องๆจะได้รับโล่รางวัลจากตัวแทน Trinity College London ยินดีกับน้องๆทั้ง 6 คนด้วยนะคะ ✨ Distinction – Grade 8 คะแนนอันดับ 1 Natcha Tivaruangrong Distinction – [...]
Read More