คอร์สเรียนการแสดง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการร้อง ACTING FOR SINGER
กำลังเปิดรับสมัคร ACTING FOR SINGER ติวเข้มการแสดง  70 ชั่วโมง ACTING FOR SINGER ติวเข้มการแสดง 70 ชั่วโมง Grammy Vocal Studio X Bew’s Act Things Studio เรียนการแสดงทั้งหมด      70 ชั่วโมง แบ่งเป็น – Acting 101  [...]
Read More