ครูบิ๋ม เมทินี อินทจักร

ครูบิ๋ม เมทินี อินทจักร
Voice
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาดนตรีสากล วิชาเอกขับร้องสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาด้านการขับร้องกับอาจารย์พึงจิตต์ สวามิภักดิ์
อบรมการสอนและเทคนิคการขับร้องเพิ่มเติมกับอาจารย์ Beth Allen ผู้แต่งหนังสือ The Vocal Gym
อบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนดนตรี BMAS
วิทยากรหลักกิจกรรม You Can Do it โดยใช้แบบประเมิน DISC เพื่อพัฒนาพฤติกรรม โดยหลักสูตรจากองค์กร Save the Children ประเทศสิงค์โปร์

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

  • สอนวิชาขับร้องโรงเรียนดนตรีเพลงพิณและ โรงเรียนสยามกลการ บางแคประชาชื่น
  • สอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กเล็กโรงเรียนดนตรี “BMAS”
  • อดีตอาจารย์สอนขับร้องโรงเรียนดนตรีมีฟ้า
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนขับร้อง สถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio by GMM Grammy

ผลงาน

  • ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 12
  • ขับร้องประสานเสียงในครุศาสตร์คอนเสิร์ต ..2535 – 2536
  • อัดเสียง Chorus ให้กับศิลปินเชอรี่ ชยาภา ,106 FM, Album Grammy Light Orchestra
  • เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี