ครูแน่ ศุภฤกษ์ โสภณพิศ


ครูแน่ ศุภฤกษ์ โสภณพิศ

Guitar
ประวัติการศึกษา
 Professional Diploma จาก Berklee college of music, USA วิชาเอก Contemporary Music and Production o ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาดนตรีตะวันตก เอกกีตาร์o ศึกษาทางด้าน Guitar กับ อาจารย์ชาญ พิมลีม,๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ อาจารย์ วิทยา วอสเบียน๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ อาจารย์อานนท์ ศิริสมบัติวัฒนา ๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ อาจารย์กมล อัจฉริยะศาสตร์๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ อาจารย์ชาตรี โอ๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ John Wilkins, ๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ John baboian, ๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ Jon finn,๐ ศึกษาทางด้าน Guitar กับ Norman zorcher

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา Guitar สถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio
  • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชา Guitar สถาบันดนตรีมีฟ้ามากว่า 10 ปี
  • เรียบเรียง บันทึกเสียง ผลิต อัลบั้ม Spinnacle ep1
  • เรียบเรียง บันทึกเสียง ผลิต อัลบั้ม Spinnacle ep2
  • ร่วมบันทึกเสียงกับ ปนัดดา เรืองวุฒิ
  • ร่วมบันทึกเสียงกับ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพานิชย์
  • ร่วมบันทึกเสียงกับ พลพล