ครูหนึ่ง สุภัทรสรณ์ ศรีทองกูร

ครูหนึ่ง สุภัทรสรณ์ ศรีทองกูร
Voice
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ดุริยศิลป์(ขับร้อง) มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ปริญญาโท Perform&Pedagogy (voice) วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • ครูสอนดนตรี after school  ที่  Anglo Singapore International  School
 • ครูสอนร้องเพลงและพัฒนาศิลปินในโครงการ MAA  ที่สถาบันดนตรีมีฟ้า  สุขุมวิท 39
 • ครูฝึกสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 • ครูสอนร้องเพลงที่สถาบันสอนดนตรี Voice Studio .เชียงใหม่
 • เป็นครูฝึกสอนวิชารวมวงดนตรีสากล และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมวงดุริยางค์สากลและคณะนักร้องประสานเสียงที่ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
 • สอนร้องเพลงให้กับ 10 ผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกอบร้องเพลงที่จัดโดย Emotion town ร่วมกับ Truelife
 • สอนร้องเพลงในกิจกรรมเสริมพิเศษให้กับผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ศาลอาญาถ.รัชดา
 • สอนร้องเพลงให้กับกลุ่มพนักงานธนาคารกสิกรไทย หลักสูตร 12 ชม.
 • วิทยากรอบรมการร้องเพลงประสานเสียงให้กับนักศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .พิษณุโลก
 • workshop  ร้องเพลงให้กับอาจารย์สอนร้องเพลงและนักศึกษาเอกขับร้อง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลานครินทร์  .สงขลา
 • สอนร้องเพลงพระราชนิพนธ์แบบประสานเสียงในชมรมร้องเพลงของโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

ผลงาน

 • บันทึกเสียงร้องเพลงโลกสุขสันต์ และ World Peace ในการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ 4  ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2548
 • ร่วมอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น แบบ Acapella ในงาน มหกรรม Jazz รวมใจ ถวายพระพรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548
 • Chorus ทั้งบนเวที และ ในห้องบันทึกเสียงให้กับศิลปินต่างๆ เช่น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ แมน วทัญญู   มุ่งหมาย  โฟร์มด  มีน มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ และ
  ศิลปินค่ายกามิกาเซ่ 
 • ร้อง Guide ให้ศิลปินต่าง และศิลปินรับเชิญของคุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร  ในผลงานชุด  More Than Word  อาทิเช่น มาริสา สุโกศล แคลป  ธีรนัยน์ หนองคาย 
 • เข้าร่วมในวง The Bangkok Voices ซึ่งเป็นคณะประสานเสียงชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย 
 • ร่วมแสดงดนตรีถวายความอาลัย “A Requiem in Memory of HRH Princess Galyani Vadhana”   หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ในประเภท Mix Chamber Choir และ Gosspel and Spiritual ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Pattaya Grand Prix 2009 (2552)
 • กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งในระดับภาคกลาง  ที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
 • กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงสากลในระดับประเทศ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ)  จัดที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี