ครูเหวิน ณัชพล จางสถิตย์วงศ์


ครูเหวิน ณัชพล จางสถิตย์วงศ์

Piano
ประวัติการศึกษา
 8th grade piano skills as certified by Guildhall Instrumental School ( 2003)o 5th grade music theory as certified by Guildhall Instrumental School (2002)o ศึกษาการเล่นเปียโนในแนวเพลง Jazz ตั้งแต่ปี ค.ศ.2007


ประสบการณ์การสอน

  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนเปียโนสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studioo เป็นอาจารย์สอนวิชาเปียโน โรงเรียนดนตรีมีฟ้าร่วม 7 ปี
  •  ครูสอนเปียโนศิลปินแกรมมี่ Golf-Mike
  • เล่นเปียโนประกอบ Musical ของโรงเรียนดนตรีมีฟ้า ปี ..2009
  • ประพันธ์เพลงประกอบ Musical ของโรงเรียนดนตรีมีฟ้า ปี ..2009o เล่นคีย์บอร์ดในวง KU Band ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์