ครูหวอ วรนุช อัมพรรุ่งจรัส

ครูหวอ วรนุช อัมพรรุ่งจรัส
Voice
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา : วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพฯ เอกการละคร / โทขับร้องสากล
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีสากล
จบเปียโนเกรด 6 หลักสูตรญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่โรงเรียนดนตรี YAMAHA
จบเปียโนเกรด 5 หลักสูตร TRINITY
ผ่านการอบรมการสอนหลักสูตรดนตรีเด็กเล็ก (JMC, JXC, JAC และ JSAC)ของหลักสูตร YAMAHA

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • อาจารย์สอนวิชาดนตรีเด็กเล็กในหลักสูตร YAMAHA เป็นเวลา 10 ปี
 • อาจารย์ประจำที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นเวลา 8 ปี เป็นผู้ทำหลักสูตรดนตรีระดับประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มีส่วนร่วมในการทำ36th เซนต์ดอมินิกคอนเสิร์ต
 • ได้รับเชิญทำวงขับร้องประสานเสียงเพื่อคอนเสิร์ตมหาชนกของโรงเรียนเซนต์ปอล์ลคอนแวนต์
 • ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • เป็นครูผู้ฝึกสอนเด็กหญิงกาญวรา ธัญญะวัน ชนะเลิศขับร้องประเภทลูกทุ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ ปี 2006 ในเวที KPN AWARD
 • เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงละครเพลงเรื่อง บัลล์ลังเมฆของ
 • คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ
 • ได้เป็นผู้ฝึกสอนเด็กนักเรียน 29 คนขับร้องเพลงสายใยรักถวายแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการฝึกสอนเด็กนักเรียนไปอัดเสียงเพลงประกอบโฆษณาต่างๆเช่น ไวตามิลค์ ผ้าอ้อมโคโดโมะ โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย และอื่นๆ

 • ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของธนาคารไทยพาณิชย์
 • ได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา และได้ถวายการสอนแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วงafter school โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วง After school โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วง After school โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วง After school โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอน EAR TRANNING ประจำวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • อาจารย์สอนขับร้องเบื้องต้นในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงาน

 • เป็นนักร้องประสานเสียงประสานเสียงประจำวงวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพฯ
 • ได้เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงในครุศาสตร์คอนเสิร์ตและ CU CONCERTตลอด 4 ปีที่ได้ศึกษา
 • ขณะที่กำลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็น CONDUCTOR ในบทเพลงของ VIVADI ในครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่13
 • ร่วมทำเพลงและขับร้องเพลงประจำโรงเรียน และเพลงในกลุ่มสาระของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น